منو اصلی
معرفی سفیر

دکتر محمدتقي حسيني در آبان ماه 1395 (نوامبر 2016 ميلادي) به عنوان سفير جمهوري اسلامي ايران در مکزيک منصوب شد. ايشان يک ديپلمات حرفه اي است که از سال 1371  (1991ميلادي) وارد وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران شدند.

ايشان قبل از منصوب شدن به عنوان سفير جمهوري اسلامي ايران در مکزيک، از  تا 1390 تا 1395 (2012 تا 2016 ميلادي)  به مدت پنج سال  قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در امور بين المللي بودند. همزمان به عنوان مسئول  مرجع  ملي کنوانسيون هاي حقوق بنيادين کار و مقام ارشد در هيات مديره سازمان بين المللي کار حضور داشته اند. همچنين در همين زمان به عنوان عضو ستاد هماهنگي روابط  اقتصادي خارجي و نيز مسئول امور سياست گذاري اشتغال اتباع خارجي منصوب گرديدند. نقش ايشان در ارتقاي روابط با سازمان بين المللي کار و تکميل فرايند الحاق ايران به کنوانسيون کار دريايي، امضاي قرارداد همکاري با مرکز آموزشي سازمان بين المللي کار در تورين، حل و فصل اختلافات کارگري، ارتقاي گفتگوي اجتماعي و گسترش سطح حمايت اجتماعي براي نيروي کار، روزآمد کردن قوانين اشتغال اتباع خارجي و تسهيل امور سرمايه گذاري خارجي مورد تقدير قرار گرفت.

محمدتقي حسيني از 1385تا 1389 ( 2006 تا 2010 ميلادي)  به عنوان رايزن نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نزد دفتر اروپايي سازمان متحد در ژنو، از سال 1381 تا 1385  (2001  تا 2006  ميلادي)  معاون اداره خلع سلاح و امنيت بين المللي وزارت امور خارجه، از سال 1375 تا 1380 ( 1995 تا 2001 ميلادي) دبير دوم نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان هاي بين المللي در وين و قبل از آن از 1371 تا 1375  (1991 تا 1995) کارشناس سياسي وزارت امورخارجه خدمت کرده است. در بسياري از کنفرانس ها و مذاکرات بين المللي از جمله کنفرانس هاي بازنگري معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي در سال هاي  1995 (1374)، 2000 (1379) و 2010 (1389) در نيويورک و مذاکرات پروتکل الحاقي پادمان هاي هسته اي در وين، معاهده منع جامع آزمايش هاي اتمي در ژنو و با تشکيل کميسيون مقدماتي در وين، مذاکرات مربوط به موضوع هسته اي ايران 2003 تا 2006 (1382 تا 1385)  در پايتخت هاي مختلف حضور داشته است. حسيني رياست تعدادي از هيات هاي جمهوري اسلامي ايران در گفتگوهاي بين المللي را به عهده داشته است.

دکتر محمدتقي حسيني داراي مدرک کارشناسي و  کارشناسي ارشد روابط بين المللي و دکتراي علوم سياسي مي باشد. او در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و دانشکده روابط بين الملل و پژوهشگاه علوم انساني براي مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري تدريس دارند و تزهاي دکتري و فوق ليسانس متعددي را راهنمايي و يا داوري کرده است. او چندين کتاب و دهها مقاله در زمينه هاي تخصصي روابط بين الملل و انديشه سياسي به فارسي و انگليسي تاليف کرده اند.  به زبان هاي انگليسي و فرانسه مسلط است و به زبان هاي آلماني و عربي آشنايي دارد.

دکتر حسيني متاهل و داراي يک فرزند دختر و يک پسر مي باشد.

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران