پیام سفیر

روابط اقتصادي دوجانبه

روابط اقتصادی

حجم روابط تجاری میان دو کشور در ده سال گذشته به علل مختلف بطور سنتی محدود و به استثنا سال 2012 مبلادی که به 130 ملیون دلار رسید ، همیشه بسیار کم بوده است . علل این امر را میتوان وابستگی تقریبا 80 درصدی مبادلات بازرگانی و 50 درصدی سرمایه گزاری مستقیم خارجی مکزیک به آمریکا ، نگاه سنتی تجار و سرمایه دارای دو کشور به بازارهای مقصد صادراتی و وارداتی ، فقدان روابط بانکی و شناخت بسیار کم طرفین از ظرفیتهای یکدیگر دانست . با این وجود حجم روابط تجاری فی مابین در سال 2017 به حدود 91 میلیون دلار بالغ گردیده است.

لازم به ذکر است ، روابط تجاری  فی ما بین با توجه به راهبرد اقتصاد کلان مکزیک به حضور در بازارهای جدید از یک سو و حصول توافق هسته ای از سوی دیگر شاهد تحرک معنادار طرفین در راستای شناسایی بازار های یکدیگر و  بسط  روابط تجاری فیمابین بوده است .

نمود این تحرکات را می توان در امضای چندین یادداشت تفاهم همکاری در زمینه مختلف اقتصادی ،تجاری ، بهداشتی و سرمایه گذاری مشاهده نمود

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر