منو اصلی
روابط سیاسی

روابط سیاسی

از زمان ارتقاء روابط ایران و مکزیک به سطح سفیر در سال 1369 ، روابط سیاسی دو کشور همواره دارای  روندی یکسان بوده است.

بدنبال فضای مثبت بین المللی ایجاد شده نسبت به کشورمان پس از توافق هسته ای با کشور های 1+5 افق های مثبتی در روابط میان ایران و مکزیک ایجاد و بسترهای لازم برای ارتقاء سطح روابط فراهم گردید که دستاورد های مثبت و عینی نیز به همراه داشته است.

امضای یاداشت تفاهم گفتگوهای مشورتی سیاسی بین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزارت روابط خارجه مکزیک در جریان سفر آذر ماه 1394 جناب آقای تخت روانچی معاون وقت اروپا و امریکای وزارت متبوع ، نشانگر تعامل سیاسی فی مابین میباشد .

سفرهای متعدد مقامات سیاسی ، اقتصادی و پارلمانی دو کشور به تهران و مکزیکوسیتی نشان از روابط مثبت و رو به رشد میان دو کشور دارد.

در بخش بین الملل نیز مواضع و دیدگاههای مشترکی بین دو کشور در خصوص پاره ای از مسائل بین المللی از جمله خلع سلاح بین المللی ، ضرورت مبارزه با تروریسم ، قاچاق مواد مخدر ،  مخالفت   با یکجانبه گرایی  ، حل و فصل صلح آمیز اقتشاشات بین المللی ، همکاری و حمایت متقابل از نامزدهایدو کشور جهت کسب عضویت در سازمانهای مختلف بین المللی وجود دارد

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران