منو اصلی
بخش رسانه ای

آدرس سایت وزارت خارجه مکزیک 

https://www.gob.mx/sre

آدرس اینترنتی مهمترین مطبوعات و رسانه های مکزیک به شرح ذیل میباشند

https://www.excelsior.com.mx

http://notimex.gob.mx

http://www.eluniversal.com.mx

https://www.elsoldemexico.com.mx

https://www.reforma.com

http://elfinanciero.com.mx

http://www.jornada.com.mx/ultimas

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران