پیام سفیر

صدور شناسنامه فرزند زیر 15 سال
صدور شناسنامه فرزندان زیر 15 سال
 
تقاضای شناسنامه برای فرزندان ایرانی(زیر 15 سال) ، به صورت حضوری  انجام می گیرد. اگر ازدواج پدر و مادر در شناسنامه های ایرانی والدین ثبت گردیده، حضور حداقل یکی از والدین کافی می باشد و درصورتیکه ازدواج والدین در شناسنامه های ایرانی آنان ثبت نگردیده باشد، حضور هر دوی والدین در محل سفارت الزامی است.
 
در مورد اخیر، چنانچه مادر ایرانی و یا خارجی، برای تقاضای شناسنامه همکاری نمی کند، امکان دریافت شناسنامه به صورت یکطرفه برای پــــــدر، وجود دارد و در این حالت نیازی به ارائه مدارک مادر نمی باشد. 
 
 
الف- مدارك لازم براي صدورشناسنامه افراد زير15سال : 
1-  تكميل فرم درخواست صدور شناسنامه (فرم صدور شناسنامه)
2- اصل شناسنامه جديد والدين
3-اصل گواهي تولد بين المللي فرزند 
4-ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ  20  یورو به حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران - مکزیکو سیتی 
 
تذکرات مهم
الف: درصورت مخدوش بودن شناسنامه پدر و يا مادر، صدور شناسنامه فرزند منوط به رفع اشكال و دريافت تأییدیه خواهد بود.
 
ب: چنانچه مندرجات صفحه دوم شناسنامه پدر و مادر ناخوانا و يا داراي مغايرت باشد ارائه اصل سند ازدواج ايراني الزاميست.
 
پ-  درصورتيكه ازدواج پدر و مادر طفل در شناسنامه آنان مطابق قوانين ايران به ثبت رسيده باشد و فاصله تاريخ ازدواج پدر و مادر با تاریخ تولد فرزند بيشتر از 6 ماه باشد،پدر يا مادر (يا جد پدري) و يا وكلاي رسمي ايراني هريك از آنان مي توانند به تنهايي تقاضای صدور  شناسنامه براي فرزند (يا نوه و يا فرزند موكل) را ارائه کنند.
 
ت- درصورتي كه ازدواج پدر و مادر ايراني به ثبت نرسيده باشد و يا به ثبت رسيده باشد ولي فاصله ازدواج و تولد فرزند كمتر از 6 ماه باشد ، پدر و مادر فرزند می بایست هر دو در نمایندگی حضور پیدا کنند. همانطور که اشاره گردید،
 
ث- درصورت عدم همكاري و حضور مادر ایرانی و یا خارجی، شناسنامه فرزند تنها با ارائه شناسنامه پدر و گواهی ولادت فرزند و صرفا با درخواست پدر و امضای اقرار نامه نسب صادر خواهد شد (اصطلاحا صدور سناسنامه یکطرفه) در این حالت در بخش مشخصات مادر، فقط  نام كوچك مادر مولود در شناسنامه فرزند درچ خواهد شد (توصيه مي گردد درصورت امکان ابتدا ازدواج پدر و مادر ثبت گرديده و سپس درخواست صدور شناسنامه براي فرزند ارائه گردد. درصورت صدور شناسنامه یکطرفه ، هر زمان که ازدواج والدین ثبت گردد طی تشریفات و مراحل اداری امکان درج نام مادر در اسناد سجلی فرزند وجود خواهد داشت)
 
ج- لازم است مشخصات پدر و مادر درگواهي تولد فرزند با مندرجات شناسنامه ايراني والدین یکی باشد. 
 
چ- چنانچه محل تولد فرزند كشوري ديگر غير از مکزیک باشد، گواهي تولد بايستي توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تولد ترجمه و تأیید گرديده و يا به تأیید نمايندگي سياسي و يا كنسولي كشور محل تولد در كشور مکزیک و سپس به تصديق وزارت خارجه مکزیک رسيده و سپس به سفارت ارائه گردد. 
   دانلود : فرم_صدور_شناسنام_ریز_15.pdf           حجم فایل 7766 KB
وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر