منو اصلی
صدور شناسنامه بالای 15 تا 18سال
صدور شناسنامه افراد بالای 15 تا 18 سال 
 
تقاضای شناسنامه برای فرزندان ایرانی(15 تا 18 سال ) به صورت حضوری انجام می گیرد، بطوریکه اگر ازدواج مادر و پذر در شناسنامه های ایرانی ثبت گردیده، حضور حداقل یکی از والدین کافی است و درصورتیکه ازدواج والدین در شناسنامه های ایرانی ثبت نگردیده، حضور هر دوی والدین در محل سفارت الزامی می باشد
 
در مورد اخیر، چنانچه مادر ایرانی و یا خارجی، برای تقاضای شناسنامه همکاری نمی کند، امکان دریافت شناسنامه به صورت یکطرفه برای پــــــدر، وجود دارد و در این حالت نیازی به ارائه مدارک مادر نمی باشد. 
 
مدارک لازم :
 
1) تكميل فرم درخواست صدور شناسنامه (فرم شماره 200)
 
2) اصل شناسنامه جديد والدين                                                 
 3) اصل گواهي تولد بين المللي فرزند
4) دونسخه كارت آثار انگشتان ملصق به عكس جديد فرزند
فرد فاقد شناسنامه با مراجعه به مسئولین پلیس در مکزیکوسیتی ، دونسخه کارت ویژه انگشت نگاری اخذ و روی آنها اثر انگشت و عکس متقاضی توسط مسئولین پلیس تایید می گردد. کارتهای انگشت نگاری فوق همراه مدارک به ایران ارسال خواهد شد
 
5) اصل مدرک معتبر عکس دار محلی (مکزیکی) فرزند بالای 15 سال 
 
6) شش قطعه عكس جديد ومشابه فرزند دراندازه4×6يا 4×3، زمينه روشن، تمام رخ، غيربراق( كاغذمات)، بدون عينك وكلاه( عكس خانم ها با رعايت حجاب اسلامي باشد)
7) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 20 یورو به حساب سفارت جمهوري اسلامي ايران درمکزیکوسیتی 
 
تذکرات مهم:
 
الف: درصورت مخدوش بودن شناسنامه پدر و يا مادر، صدور شناسنامه فرزند منوط به رفع اشكال و دريافت تأییدیه خواهد بود.
ب: چنانچه مندرجات صفحه دوم شناسنامه پدر و مادر ناخوانا و يا داراي مغايرت باشد ارائه اصل سند ازدواج ايراني الزاميست.
پ-  درصورتيكه ازدواج پدر و مادر طفل در شناسنامه آنان مطابق قوانين ايران به ثبت رسيده باشد و فاصله تاريخ ازدواج پدر و مادر با تاریخ تولد فرزند بيشتر از 6 ماه باشد،پدر يا مادر (يا جد پدري) و يا وكلاي رسمي ايراني هريك از آنان مي توانند به تنهايي تقاضای صدور  شناسنامه براي فرزند (يا نوه و يا فرزند موكل)را ارائه کنند.
 
ت- درصورتي كه ازدواج پدر و مادر ايراني به ثبت نرسيده باشد و يا به ثبت رسيده باشد ولي فاصله ازدواج و تولد فرزند كمتر از 6 ماه باشد ، پدر و مادر فرزند می بایست هر دو در نمایندگی حضور پیدا کنند. همانطور که اشاره گردید،درصورت عدم همكاري و حضور مادر ایرانی و یا خارجی، شناسنامه فرزند تنها با ارائه شناسنامه پدر و گواهی ولادت فرزند و صرفا با درخواست پدر و امضای اقرار نامه نسب صادر خواهد شد (اصطلاحا صدور سناسنامه یکطرفه) در این حالت در بخش مشخصات مادر، فقط  نام كوچك مادر مولود در شناسنامه فرزند درچ خواهد شد.( توصيه مي گردد درصورت امکان ابتدا ازدواج پدر و مادر ثبت گرديده و سپس درخواست صدور شناسنامه براي فرزند ارائه گردد. درصورت صدور شناسنامه یکطرفه ، هر زمان که ازدواج والدین ثبت گردد طی تشریفات و مراحل اداری امکان درج نام مادر در اسناد سجلی فرزند وجود خواهد داشت) 
ث- لازم است مشخصات پدر و مادر درگواهي تولد فرزند با مندرجات شناسنامه ايراني والدین یکی باشد. 
ج- چنانچه محل تولد فرزند كشوري ديگر غير از مکزیک باشد، گواهي تولد بايستي توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل تولد ترجمه و تأیید گرديده و يا به تأیید نمايندگي سياسي و يا كنسولي كشور محل تولد در كشور مکزیک و سپس به تصديق وزارت خارجه مکزیک رسيده و سپس به سفارت ارائه گردد. 
   دانلود : 200.pdf           حجم فایل 2564 KB

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران