منو اصلی
صدور شناسنامه بالای 18 سال
 صدور شناسنامه برای افراد بالای 18 سال
 
مدارك لازم :
1) تكميل فرم درخواست صدور شناسنامه توسط متقاضی بالای 18 سال(فرم شماره 200)
2) تكميل اقرارنامه سه جانبه درمحل سفارت توسط پدر، مادر و متقاضی (فرزند)
3) اصل شناسنامه جديد والدين                                                                               
4)اصل گواهي تولدبين المللي متقاضی بالای18سال 
5) دوفقره کارت انگشت نگاری تکمیل و مهر شده:
فرد فاقد شناسنامه با مراجعه به مسئولین پلیس در مکزیک دونسخه کارت ویژه انگشت نگاری اخذ و روی آنها اثر انگشت و عکس متقاضی توسط مسئولین پلیس تایید می گردد. کارتهای انگشت نگاری فوق همراه مدارک به ایران ارسال خواهد شد                            
 
 
 
6) اصل مدرك معتبر عكس دار هويتي واقامتي محل(مکزیکی) متقاضی شناسنامه بالای 18 سال 
7) هشت قطعه عكس جديد و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 يا 4×3، زمينه روشن، تمام رخ، غير براق( كاغذمات)، بدون عينك و كلاه ( عكس خانم ها با رعايت حجاب اسلامي باشد) 
8)دو قطعه عكس جديد والدين 
9) ارائه مدارک اقامت (گذرنامه مکزیکی و یا کارت اقامت مکزیکی). 
10) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 20 یورو جهت صدور شناسنامه 
 
در صورتی که فرم اقرار نامه توسط پدر و فرزند امضا شود، لازم است برای تایید امضای آنها 36 یورو علاوه بر مبلغ فوق به حساب نمایندگی واریز گردد. وو چنانچه اقرار نامه توسط پدر و مادر و فرزند امضا شود لازم است  مبلغ 54 یورو علاوه بر 20 یوروی بند 10 به حساب نمایندگی پرداخت گردد.
 
 
توجه : پرداخت وجوه فوق در زمان حضور در نماینگی  مقدور نمی باشد
 
تذکرات مهم
 
الف: محل تولد متقاضي صدور شناسنامه بالاي 18سال، كشور مکزیک  و حوزه فعاليت اين سفارت باشد. 
ب- حضور متقاضي بهمراه والدين در محل نمايندگي الزاميست. 
ج: درصورت مخدوش بودن شناسنامه پدر و يا مادر، صدور شناسنامه فرزند منوط به رفع اشكال و دريافت تأییدیه خواهد بود.
د: چنانچه مندرجات صفحه دوم شناسنامه پدر و مادر ناخوانا  و يا داراي مغايرت باشد، ارائه اصل سند ازدواج ايراني الزاميست.
ه- مشخصات پدر و مادر در گواهي تولد فرزند با شناسنامه ايراني آنان مطابقت كامل داشته باشد. 
و- درصورت فوت پدر و جد پدري ارائه حكم اثبات نسب از مرجع قضائي ذيصلاح داخل كشور ضروري است.
ز- مدارك متقاضي بمنظور دريافت مجوز صدور شناسنامه به وزارت امورخارجه ( اداره سجلات واحوال شخصيه ) ارسال گرديده وحداقل 2ماه بطول خواهدانجاميد.
 
   دانلود : 200.pdf           حجم فایل 2564 KB

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران