منو اصلی
عکسدار کردن شناسنامه
الصاق عکس به شناسنامه 
 
به موجب تبصره یک ماده 36 قانون ثبت احوال کشور ، شناسنامه جدید افرادی که به سن 15 سال تمام برسند ، باید ملصق به عکس همان سال صاحب شناسنامه گردد.لذا کلیه هموطنان گرامی مقیم حوزه این سفارت که به سن 15 سال تمام رسیده و دارای شناسنامه چهار برگی جلد قرمز باشند ، میتوانند با مراجعه به سفارت و تحویل مدارک مربوط به تعویض شناسنامه اقدام نمایند.
تذکرات مهم
1) برای الصاق عکس به شناسنامه ، حضور متقاضی بالای 18 سال در سفارت ضروری است.
2) برای عکس دار کردن شناسنامه افراد بین سنین 15 تا 18 سال تمام ، ارائه درخواست از جانب ولی قهری (پدر و یا جد پدری ) و یا افرادی که قانونا مجاز به این کارمی باشند ، با ارائه مدارک معتبر و عکس دار ایرانی خود ( نظیر گذرنامه ، شناسنامه و یا کارت شناسایی ملی ) بلامانع است.
3) در صورت عدم امکان ارائه مدرک معتبر عکس دار ایرانی متقاضی ، ارائه مدارک معتبر عکس دار محلی (مکزیکی) که مشخصات آن با شناسنامه ایرانی متقاضی مطابقت داشته باشد بلامانع است.. 
4) با توجه به عدم امکان الصاق عکس به شناسنامه های طرح جدید دو برگی فاقد محل عکس ( شناسنامه های جلد قرمز و یا سبز ) ، متقاضی باید با مراجعه به بخش تعویض شناسنامه ، مدارک مربوط به تعویض شناسنامه را ارائه نماید 

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران