منو اصلی
ترجمه شناسنامه
ترجمه شناسنامه
 
هموطنان گرامي مقيم حوزه سفارت جمهوری اسلامی ایران - مکزیکو سیتی در صورت نیازبه ترجمه شناسنامه به منظور ارائه به مقامات ذیربط کشور مکزیک می توانند با ارائه مدارک زیر تقاضای ترجمه شناسنامه نمایند.
 
مدارک مورد نياز:
1) تكميل فرم مشخصات فردی (فرم شماره 100) (اگر برای اولین بار است که به نمایندگی مراجعه می نمایید.)
2) تکمیل برگ درخواست ترجمه شناسنامه (فرم شماره 232)
3) اصل شناسنامه جدید و یک نسخه تصویر کلیه صفحات آن 
4) اصل سند ازدواج ایرانی و شناسنامه همسر و یک نسخه تصویر کلیه صفحات ( در صورت تاهل) در صورت درخواست متقاضی برای ترجمه صفحه اول شناسنامه نیاز به ارائه سند ازدواج ایرانی و شناسنامه همسر نمی باشد. 
5) اصل گذرنامه معتبر ایرانی و مدرک هویتی معتبر عکس دار محلی (مکزیکی ) و یک نسخه تصویر صفحات مشخصات
6) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 22 یورو به حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران - مکزیکو سیتی برای ترجمه کامل شناسنامه و یا 12یورو برای ترجمه صفحه اول شناسنامه 
7) یک عدد پاکت پست سفارشی (ملصق به تمبر کافی) که نشانی متقاضی بر روی آن نوشته شده باشد.(در صورت تمایل به اقدام از طریق پست) 
تذكرات مهم :
الف- در صورت درج واقعه طلاق در صفحه دوم شناسنامه و تقاضا جهت ترجمه کامل شناسنامه ارائه اصل سند طلاق الزامی است.
به منظور تسریع در انجام تقاضای شما ، لطفا نسبت به ارسال کامل مدارک اقدام نمایید. در صورت ارسال مدارک به صورت ناقص ، مدارک عینا برای فرستنده اعاده خواهد گردید.
   دانلود : 232_94879.pdf           حجم فایل 415 KB

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران