منو اصلی
اصلاح تاریخ تولد
اصلاح تاريخ تولد 
 
براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي وجلوگيري از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 وتبصره آن ، تغيير تاريخ تولد اشخاص به كمتر از پنج سال ممنوع بوده و رسيدگي به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال تنها يك بار در طول عمر وآن درصورتي است كه اختلاف سن واقعي متقاضي با سن مندرج دراسناد سجلي وي به تشخيص كميسيون ذيربط بيش از پنج سال باشد.
دراين حالت متقاضي با مراجعه به اداره ثبت احوال حوزه محل صدور شناسنامه درخواست خود را ارائه مي نمايد.
 
رسيدگي به درخواست تغيير تاريخ تولد كمتر از پنج سال در صلاحيت مرجع قضائي داخل كشور بوده كه متقاضي و يا وكيل ايشان با ارائه مدارك مثبته مي توانند تقاضاي رسيدگي نمايند. 
 
چنانچه تاريخ تولد در اسناد برخلاف تاريخ تولد مندرج در گواهي تولد(مستند تنظيم سند) توسط مأمور به اشتباه درج شده باشد، امكان اصلاح تاريخ تولد از طريق هيأت حل اختلاف اداره ثبت احوال حوزه محل صدور شناسنامه وجود دارد. 

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران