منو اصلی
ثبت ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی
 ثبت ازدواج مرد ايراني با زن خارجي
 
    هموطنان گرامی ساکن در حوزه این سفارت می توانند با تعیین وقت قبلی و با مراجعه حضوری و ارائه مدارک ذیل ازدواج خود با بانوان خارجی را برابر قوانین ایران و بصورت رسمی به ثبت برسانند. 
 
ضمنا پس از ثبت ازدواج، به استناد بند 6 ماده 976 قانون مدنی جهت زن خارجی شناسنامه جمهوری اسلامی ایران صادر می گردد. 
مدارک مورد نياز:
 
1) درخواست كتبي مرد و زن (فرم شماره 217)
2) اصل شناسنامه عكس دار و معتبر مرد 
3) اصل گذرنامه معتبر زن
4) اصل گواهي تولد بين المللي زن 
5) اصل و یک نسخه تصویر گواهي تشرف زن به دين مبين اسلام ( درصورتيكه مرد مسلمان باشد)  
6) اصل و یک نسخه تصویر گواهي ازدواج شرعي صادره از مراكز و مؤسسات اسلامي معتبر و مورد تأييد این سفارت
 
درمورد اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي شامل: مسيحي،كليمي و زرتشتي،ارائه گواهي ازدواج صادره از سوي مراجع ديني ومذهبي آنان الزامي است 
7) اصل گواهي ازدواج رسمي  صادره ازطرف مقامات ذيربط مکزیک 
8) اصل گواهي بهداشتي مرد و زن مبني برنداشتن امراض مانع از ازدواج
 
شامل: تالاسمي، ايدز، سفليس و گواهی عدم اعتياد به مواد مخدر
 
9)چهارقطعه عكس جديد مرد و 8 قطعه عکس جدید زن
 
 عكس ها دراندازه4×3، تمام رخ ، زمينه روشن ، غيربراق «كاغذ مات» و عكس خانم ها با رعايت كامل حجاب اسلامي باشد
 
10) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 18 یورو به حساب سفارت جمهوري اسلامي ايران درمکزیک 
 
 تذكرات مهم :
 
1) درصورت المثني بودن شناسنامه، می بایست گواهی تجرد دارنده شناسنامه المثنی در اداره كل ثبت احوال امور خارجه (اداره کل امور هویتی ایرانیان مقیم خارج از کشور وابسته به سازمان ثبت احوال کشور www.sabteahval.ir/kharejeh)صادر و از طريق وزارت امورخارجه (ساختمان شماره سه ، اداره سجلات واحوال شخصيه) رسما به اين سفارت ارسال شده باشد. این گواهی پس از صدور تنها 6 ماه اعتبار داشته و قابل استفاده خواهد بود. 
 
 
2) چنانچه زن، مکزیکي و متولد كشوري غير از مکزیک باشد، گواهي تولد وي ( بند4) ابتدا توسط نمايندگي كشور محل تولد در كشور مکزیک ترجمه و تأييد گرديده و سپس به تأييد وزارت خارجه مکزیک رسيده باشد.
 
3) در صورتيكه زن، غير مکزیکي و متولد كشوري غير از مکزیک باشد، گواهي تولد وي ( بند 4 ) ابتدا توسط نمايندگي كشور محل تولد در كشور مکزیک ترجمه و تأييدگرديده و سپس به تأييد وزارت خارجه مکزیک برسد و يا اينكه ازطريق نمايندگي دولت متبوع خود دركشور مکزیک يك نسخه گواهي مشخصات شامل : نام و نام خانوادگي، جنسيت، تابعيت، تاريخ و محل تولد، نام پدر و مادر و تابعيت آنان دريافت و پس از تأييد وزارت خارجه مکزیک به نمايندگي ارائه گردد.
 
4) در صورتيكه ازدواج رسمي و محلي زوجين ( بند 7 ) در كشور ديگري غير از مکزیک انجام شده است، نسبت به تأييد آن توسط نمايندگي كشور صادر كننده در كشور مکزیک و سپس وزارت خارجه مکزیک اقدام شده باشد.
5) چنانچه از تاریخ ازدواج شرعي و محلي ( رديف هاي 5 و 4) بیش از یک سال سپری شده باشد، ارائه گواهي بهداشتي رديف8 ضرورت ندارد.
 
   دانلود : فرم_217.pdf           حجم فایل 2010 KB

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران