منو اصلی
ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
ازدواج زن ايراني با مرد خارجي
      بر اساس ماده 1060 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي موكول به اجازه دولت است . مرجع صادر كننده اين اجازه در داخل کشور وزارت كشور و در خارج از کشور نمايندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایرانی به نيابت از طرف وزير كشور مي باشند . اين اجازه اصطلاحاً پروانه زناشويي ناميده مي شود. 
پس از صدور مجوز مذکور، واقعه ازدواج توسط کارکنان سفارت قابل ثبت خواهد بود.
هموطنان گرامی ساکن در حوزه این سفارت می توانند با تعیین وقت قبلی و پس از مراجعه حضوری و ارائه مدارک ذیل تقاضای صدور پروانه زناشوئی و ثبت ازدواج نمایند. 
مدارک مورد نياز:
 
1) تكميل پرسشنامه مربوطه توسط مرد و زن (فرم شماره 218)
 
2) اصـل شناسنامه عكس دار و معتبر زن 
3) اصـل و دو نسخه کپی گواهي تشرف مرد غيرمسلمان به دين مبين اسلام (در صورتيكه زن مسلمان باشد)
4) اصـل و دو نسخه تصویر گواهي ازدواج شرعي صادره از مراكز و مؤسسات اسلامي معتبر و مورد تأييد سفارت
(در مورد اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي شامل : مسيحي ، كليمي و زرتشتي، ارائه گواهي ازدواج صادره از سوي مراجع ديني ومذهبي آنان الزامي است) 
 
5) اصـل دو نسخه تصویر گواهي ازدواج رسمي  صادره از طرف مقامات ذيربط مکزیک 
 
6) اصـل اجازه نامه رسمي ولي زوجه (پدر يا جد پدري ) چنانچه ازدواج اول باشد.
 
درصورت فوت آنها ارائه خلاصه رونوشت فوت ( گواهي فوت ) و 1 نخسه تصویر آن الزامي است. 
 
7) اصـل و دو نسخه تصویر گذرنامه معتبر مرد 
 
8)اصـل و دو نسخه گواهي تولد بين المللي مرد 
 
9) اصل گواهي بهداشتي مرد و زن مبني بر نداشتن "امراض مانع از ازدواج"شامل : تالاسمي، ايدز، سفليس و عدم اعتياد به مواد مخدر
 
10) اصل گواهي تجرد مرد ( در صورت درخواست زن ) 
 
11) اصل گواهي عدم سوء پيشينه مرد ( در صورت درخواست زن)
 
12) اصل گواهي رسمي صادره از طرف مقامات ذيصلاح مرد مبني بر استطاعت مالي وي ( درصورت درخواست زن )
 
13) تعهد نامه ثبتي از طرف مرد مبني بر پرداخت هزينه ونفقه زن و اولاد و هرگونه حق ديگري كه زن نسبت به مرد پيداكند درصورت بدرفتاري ، ترك ويا وقوع طلاق ( در صورت درخواست زن )
 
14) نه قطعه عكس جديد مرد و زن
(عكس ها دراندازه4×3،تمام رخ ،زمينه روشن ، غيربراق « كاغذ مات » وعكس خانم ها با رعايت كامل حجاب اسلامي باشد)
 
15) ارئه اصل گذرنامه ایرانی و مدارک اقامت زوجه مانند کارت اقامت و یا گذرنامه مکزیکی 
 
16) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 42 یورو به حساب  سفارت جمهوري اسلامي ايران درمکزیک
 
 
تذكرات مهم: 
1) ددرصورت المثني بودن شناسنامه زن ایرانی، می بایست گواهی تجرد دارنده شناسنامه المثنی در اداره كل ثبت احوال امور خارجه (اداره کل امور هویتی ایرانیان مقیم خارج از کشور وابسته به سازمان ثبت احوال کشور www.sabteahval.ir/kharejeh)صادر و از طريق وزارت امورخارجه (ساختمان شماره سه ، اداره سجلات واحوال شخصيه) رسما به اين  سفارت ارسال شده باشد. این گواهی پس از صدور تنها 6 ماه اعتبار داشته و قابل استفاده خواهد بود. 
 
 
 
2) درصورتيكه ازدواج رسمي و محلي زن و مرد( بند5 ) در كشور ديگري غير از مکزیک انجام شده باشد، نسبت به تأييد آن توسط نمايندگي كشور صادركننده در كشور مکزیک و سپس وزارت خارجه مکزیک اقدام گردد. 
 
3) ببراي تهيه اجازه نامه رسمي ولي زوجه ( بند 6 مدارک ) چنانچه پدر يا جد پدري در خارج از كشور ساكن باشد، حضور وي بهمراه اصل شناسنامه جديد يا گذرنامه معتبر ايراني و يا كارت شناسائي ملي در نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در كشور محل سكونت براي تنظيم اجازه نامه ضروري است.
 
در صورت سكونت پدر يا جد پدري در ايران، به يكي از دفاتر اسناد رسمي در داخل كشور مراجعه و نسبت به تنظيم اجازه نامه مذكور اقدام و پس از تأييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور(اداره كل امور اسناد و سردفتران) از طريق وزارت امورخارجه (اداره سجلات واحوال شخصيه) براي اين سفارت ارسال شود. 
 
4) در صورتيكه محل تولد مرد، كشورمکزیک نباشد، گواهي تولد ( بند 8 ) ابتدا توسط نمايندگي كشور محل تولد دركشور مکزیک ترجمه و تأييد گرديده و پس از تأييد وزارت خارجه مکزیک به نمايندگي ارائه گردد.
 
چنانچه مرد، غير مکزیکي و متولد كشوري غير از مکزیک باشد، گواهي تولد وي ابتدا توسط نمايندگي دولت متبوع مرد در كشور مکزیک ترجمه و تأييد گرديده و سپس به تأييد وزارت خارجه مکزیک رسيده باشد
 
يا اينكه از نمايندگي دولت متبوع خود دركشور مکزیک يك برگ گواهي مشخصات شامل : نام و نام خانوادگي، جنسيت، تابعيت، تاريخ و محل تولد، نام پدر و مادر و تابعيت آنان دريافت و پس از تأييد وزارت خارجه مکزیک به نمايندگي ارائه نمايد.
 
5) چنانچه از تاریخ ازدواج شرعي و محلي ( رديف هاي 5 و 4) بیش از یک سال سپری شده باشد، ارائه گواهي بهداشتي رديف7 ضرورت ندارد.
 
   دانلود : فرم_218.pdf           حجم فایل 2453 KB

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران