منو اصلی
ثبت فوت
ثبت فوت اتباع ایرانی
 
با توجه به مواد 1001قانون مدنی و 22 قانون ثبت احوال ، وفات ایرانیان در خارج از کشور باید به مامورین کنسولی محل اقامت اعلام و توسط نزدیک ترین خویشاوند متوفی یا افرادی که قانون مجاز دانسته است تقاضای ثبت فوت متوفی گردد. 
نظر به اینکه فوت هر فرد دارای آثار حقوقی و اداری نظیر ارث ، تدفین جسد متوفی در محل وقوع فوت و یا انتقال آن به ایران میباشد، لذا لازم است به محض وقوع فوت هموطنان ، مراتب سریعا به نزدیک ترین بستگان متوفی در کشور محل فوت ( مکزیک) و یا ایران و این سفارت اطلاع داده شود.
هموطنان گرامی ساکن در حوزه این سفارت می توانند در صورت فوت بستگان خود با تهیه مدارک ذیل پس از تعیین وقت قبلی جهت ثبت فوت متوفی مراجعه نمایند. 
مدارک مورد نياز
1) درخواست كتبي (فرم شماره 224)
2) اصل شناسنامه جديد متوفي يا گذرنامه معتبرايراني ويا كارت شناسائي ملي 
3) اصل گواهي فوت صادره از طرف مقامات ذيربط سفارت 
4) اصل شناسنامه جديد اعلام كننده يا گذرنامه معتبرايراني ويا كارت شناسائي ملي
5) اصل شناسنامه همسر بمنظور درج واقعه فوت
 
درصورت درخواست براي صدور خلاصه رونوشت وفات ، به ازاي هرنسخه ، مبلغ 13 یورو به حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران - مکزیکو سیتی واریز گردد.
 
یادآوری 
1) مشخصات متوفي درگواهي فوت مکزیکی با مدارك معتبرايراني وي( ازقبيل شناسنامه،گذرنامه و يا كارت شناسائي ملي) بايد دارای مطابقت كامل باشد. 
2) بانوان ايراني براي درج واقعه فوت همسر خارجي خود در شناسنامه معتبر ايراني مي توانند با ارائه اصل گواهي فوت مکزیکی همسر (بند3)، شناسنامه وپروانه زناشويي تقاضاي درج فوت همسر در شناسنامه خود نمايند. 
3) درصورت تمايل به انتفال جسد وتدفين متوفي درايران با سفارت براي انجام تشريفات اداري تماس حاصل نماييد.
   دانلود : 224_94752.pdf           حجم فایل 308 KB

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران