منو اصلی
تغییر نام در شناسنامه
تغييرنام 
     نام ازجمله مميزات اشخاص بوده و سبب شناسايي افراد يك خانواده از يكديگر مي شود. نام كوچك حق انحصاري ايجاد نكرده و اشخاص ديگر حتي نزديكان نيز مجاز به انتخاب همان نام مي باشند. تغيير نام كوچك فقط در موارد استثنايي و مقيد شده پذيرفته شده است.
هموطنان عزيز ساكن در حوزه اين سركنسولگري مي توانند در موارد پيش بيني شده زيرومراجعه حضوري وارائه مدارك مربوطه تقاضاي تغييرنام نمايند. مدارك تغيير نام به ايران ارسال گرديده و انجام آن منوط به موافقت اداره ثبت احوال محل صدورشناسنامه مي باشد. 
1- اسامي نامتناسب با جنس ( مانند ماشاء الله يا نصرت براي خانم ها ويا اشرف واكرم براي آقايان)
2- اسامي همنام در يك خانواده(مانند همنام بودن برادران يا خواهران يا پدروفرزند يا مادر و فرزند)
3- كساني كه تغيير جنسيت داده و دادگاه صالحه ايران حكم به تغيير جنسيت دراسنادسجلي وشناسنامه آنان صادر نموده باشد.
4- كساني كه به موجب تبصره6ماده20قانون ثبت احوال و تأييد مراجع ذيصلاح به دين مبين اسلام مشرف شده اند.
5- كساني كه نام آنان همراه باكلمات زائد و غير ضروري باشد.( مانند كلمات قلي وغلام در نام هايي مثل رضاقلي يا غلامعباس ونيز كلمات زائد مثل گرگ ازگرگعلي يا زلف از زلفعلي)
6- كساني كه قبل از نام آنان پيشوند عبد باشد.(غيرازاسامي ذات باريتعالي مانند عبدالخالق، عبدالرحمان و... ) مانند عبدالموسي يا عبدالرسول
7- كساني كه قبل از نام آنان پيشوند غلام باشد.(غلامرضا، غلامعلي و...)
8- كساني كه نام آنان داراي اشتباهات املائي باشد.(مانند زهراب بجاي سهراب يا منيجه بجاي منيژه)
9- نام هايي كه معرف صفات مذموم ومغاير با ارزش هاي والاي انساني است. (مانند گرگ وقوچي...)
10- نام هايي كه باعرف وفرهنگ ومقدسات مذهبي مردم مغايرباشد.(مانند خونريز، چنگيز...)
11- نام هايي كه موجب اشاعه وترويج فرهنگ بيگانه وفرهنگ سلطه گردد. (مانند وانوشكا، ژاكاردو و شاهدوست و...) 
12- نام هايي كه موجب تحقيردارنده آن بوده ويا معناي لغوي آن درجامعه قابل پذيرش نباشد.(مانند كنيز، گدا، صدتوماني و...)
13- كساني كه داراي نام محلي بوده وباتوجه به موقعيت ومنزلت اجتماعي شخص ويا شرايط زمان آن نام مناسب نباشد.
14- نام هايي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد.(مانند عبداللات و عبدالعزي و...)
15- نام هاي مركبي كه عرفا يك نام محسوب نمي شوند.(مانند سعيدبهزاد، شهره فاطمه، حسين معروف به كامبيز و...)
16- عناوين، اعم از لشكري يا كشوري وياتركيبي از نام وعنوان(مانند سروان، سرتيپ، دكتر، شهردار ويا سروان محمد وشهردارعلي و...)
17- القاب، اعم از ساده يا مركب (مانند ملك الدوله، خان وياخسروخان، سلطانعلي، شوكت الملك و...)
مدارک مورد نياز:
1) تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
2) تكميل فرم درخواست تغييرنام (فرم شماره 233)
3) تكميل فرم درخواست رسيدگي ازهيأت حل اختلاف درمحل سركنسولگري
4) اصل شناسنامه معتبرايراني
5) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 41 یورو به حساب سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران درهامبورگ
يادآوري مهم:
    تغيير نام ها و واژه هاي مصطلح ومتعارف مانند ابراهيم،داريوش، اردشير، داود، شهره، منيژه و... امكان پذير نبوده وهرگونه درخواست بمنظور تغيير نام هاي متعارف بايد توسط متقاضي ويا وكيل از طريق مراجعه به مراجع قضائي ذيصلاح داخل كشورانجام پذيرد.
 
   دانلود : 233_94945_001.pdf           حجم فایل 21 KB
   دانلود : فرم_100.pdf           حجم فایل 3045 KB

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران