منو اصلی
درج مهر خروج دوبار مشمولین نظام وظیفه
دريافت اجازه خروج دوبار در سال ويژه مشمولين 
 
       بنابراعلام ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، كليه مشمولين ايراني مقيم خارج از كشور كه حداقل سه سال در خارج از كشور اقامت داشته باشند مي توانند تا پايان سال 1395(1395/12/29) به مدت سه ماه وحداكثر دوبار درسال مشروط به اينكه مجموع مدت توقف ( در بار اول ودوم ) بيش از سه ماه نباشد ، به كشور تردد نمايند . ضروري است كه مشمولين مزبور قبل از عزيمت به كشور با مراجعه به اين سفارت نسبت به دريافت مهر خروج مشمولين در گذرنامه خود اقدام نمايند . اضافه مي نمايد ، كليه بخشنامه ها ودستورالعملهاي قبلی در زمينه خريد خدمت نظام وظيفه وتردد مشمولان كان لم يكن تلقي مي گردد.(خرید خدمت در حال حاضر متوقف شده است) 
 
مدارک مورد نياز: 
1) تكميل پرسشنامه خروج يكبار مشمولين و الصاق عكس در محل پيش بيني شده (فرم شماره 106)
2) ارسال اصل گذرنامه معتبر 
3) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 30 یورو به حساب سفارت جمهوري اسلامي ايران مکزیکو سیتی
4) پاكت برگشت با ذكر آدرس و الصاق تمبر كافي جهت پست سفارشي، همراه مدارك فوق الزامي است و جهت تسریع در اقدام حتمآ نوع درخواست خود را روی پاکت ارسالی قید نمائید. 
ياد آوري : 
1- بنابراعلام ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، كليه مشمولين ايراني مقيم خارج از كشور كه حداقل سه سال در خارج از كشور اقامت داشته باشند مي توانند تا پايان سال 1395(1395/12/29) به مدت سه ماه وحداكثر دوبار درسال مشروط به اينكه مجموع مدت توقف ( در بار اول ودوم ) بيش از سه ماه نباشد ، به كشور تردد نمايند . ضروري است كه مشمولين مزبور قبل از عزيمت به كشور با مراجعه به اين سفارت نسبت به دريافت مهر خروج مشمولين در گذرنامه خود اقدام نمايند . اضافه مي نمايد ، كليه بخشنامه ها ودستورالعملهاي قبلی در زمينه خريد خدمت نظام وظيفه وتردد مشمولان كان لم يكن تلقي مي گردد.(خرید خدمت در حال حاضر متوقف شده است) 
2- ملاک مسافرت دو بار در سال ، تاریخ ورود مشمول به کشور میباشد و نه تاریخ خروج 
3- هموطنان مشمولی كه به كشور مسافرت مي نمايند و بنا به عللي در مهلت مقرر ( سه ماه ) نتوانند از كشور خارج شوند ، فقط در صورت داشتن عذر موجه مي بايست به وزارت امور خارجه مراجعه نموده و در صورت موافقت كميسيون مربوطه ميتوانند اجازه خروج از كشور اخذ نمايند . 
4- متقاضیان درج مهر خروج مشمولین در گذرنامه جدید (در گذرنامه قبلی مهر خروج مشمولین درج شده) مبلغ 18یورو را به حساب سفارت در مکزیکو سیتی واريز نمايند 
لطفآ قبل از ارسال مدارک خود آنرا بررسی نمایید زیرا در صورت هر گونه نواقص و یا عدم پاسخ به سوالات مندرج در فرمها , بدون هیچ اقدامی به صاحب آن عودت خواهد شد و جهت تسریع در اقدام حتمآ نوع درخواست خود را روی پاکت ارسالی قید نمائید.
 
Cuenta Consular 0443364965 BCO BANORTE
Esta A NOMBRE DE  EMBAJADA DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN 
 
   دانلود : فرم_106.pdf           حجم فایل 62 KB

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران