پیام سفیر

خرید خدمت سربازی ( اخذ جریمه از مشمولان غایب و صدور کارت معافیت)

برابر دستور العمل سازمان وظیفه عمومی ناجا ، مشمولین با بیش از 8 سال غیبت غیر موجه از تاریخ 1397/1/1 نمیتوانند از مهر خروج ویژه مشمولین بهره مند گردند. این افراد لازم است جهت تردد به کشور نسبت به خرید خدمت سربازی خود اقدام نمایند.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر