منو اصلی
خرید خدمت سربازی ( اخذ جریمه از مشمولان غایب و صدور کارت معافیت)

برابر دستور العمل سازمان وظیفه عمومی ناجا ، مشمولین با بیش از 8 سال غیبت غیر موجه از تاریخ 1397/1/1 نمیتوانند از مهر خروج ویژه مشمولین بهره مند گردند. این افراد لازم است جهت تردد به کشور نسبت به خرید خدمت سربازی خود اقدام نمایند.

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران