پیام سفیر

تجديد گذرنامه رايگان دانشجویی

 تجدید گذرنامه رايگان دانشجویی

دانشجوياني که اقدام به تشکيل پرونده دانشجويي نموده و داراي مجوز استفاده از تسهيلات غیر ارزی دانشجوئي هستند، مي توانند با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل ترم جاري، گذرنامه خود و خانواده را بصورت رايگان تجديد نمايند.

توجه : براي تکميل فرمهاي مربوطه و ارائه مدارک لازم به بخش تجديد گذرنامه مراجعه و کلیه فرمها و درخواستنامه ها و مدارک مطابق معمول بجز فیش بانکی و هزینه  تنظیم و ارائه گردد. جهت استفاده از این تسهیلات الصاق اصل گواهی اشتغال به تحصیل ترم جاری دانشجو به سایر مدارک الزامی است .

* لطفا جهت تسریع نسبت به درج عبارت " دانشجویی" در سمت راست و منتها الیه فوقانی تقاضانامه صدور گذرنامه اقدام نمایند.

* متقاضیان محترم گذرنامه رایگان دانشجویی حتما نسبت به درخواست صدور مهر خروج دانشجویی اقدام نمایند.

 

*توجه* مدت اعطاي تسهيلات دانشجوئي به حسب سيستم آموزشي كشور مکزیک براي دانشجويان پزشكي حداكثر يك و نيم برابر و مدت تحصيل براي رشته هاي غير پزشكي كه داراي كارت پايان خدمت يا معافيت هستند حداكثر دو برابر زمان متعارف خواهد بود.


 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر