منو اصلی
تجديد گذرنامه رايگان دانشجویی

 تجدید گذرنامه رايگان دانشجویی

دانشجوياني که اقدام به تشکيل پرونده دانشجويي نموده و داراي مجوز استفاده از تسهيلات غیر ارزی دانشجوئي هستند، مي توانند با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل ترم جاري، گذرنامه خود و خانواده را بصورت رايگان تجديد نمايند.

توجه : براي تکميل فرمهاي مربوطه و ارائه مدارک لازم به بخش تجديد گذرنامه مراجعه و کلیه فرمها و درخواستنامه ها و مدارک مطابق معمول بجز فیش بانکی و هزینه  تنظیم و ارائه گردد. جهت استفاده از این تسهیلات الصاق اصل گواهی اشتغال به تحصیل ترم جاری دانشجو به سایر مدارک الزامی است .

* لطفا جهت تسریع نسبت به درج عبارت " دانشجویی" در سمت راست و منتها الیه فوقانی تقاضانامه صدور گذرنامه اقدام نمایند.

* متقاضیان محترم گذرنامه رایگان دانشجویی حتما نسبت به درخواست صدور مهر خروج دانشجویی اقدام نمایند.

 

*توجه* مدت اعطاي تسهيلات دانشجوئي به حسب سيستم آموزشي كشور مکزیک براي دانشجويان پزشكي حداكثر يك و نيم برابر و مدت تحصيل براي رشته هاي غير پزشكي كه داراي كارت پايان خدمت يا معافيت هستند حداكثر دو برابر زمان متعارف خواهد بود.


 

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران