منو اصلی
درخواست کارت ملی مجدد
شرايط و مدارك لازم براي صدور كارت شناسايي ملي مجدد
 
    هموطنان محترم مقيم درحوزه اينسفارت در موارد زير مي تواند باحضور در نمايندگي ويا ازطريق پست درخواست صدور كارت شناسايي ملي مجدد نمايند.
1- تغيير مشخصات سجلي
2- مفقود شدن كارت شناسايي ملي
3- مستعمل شدن كارت شناسايي ملي 
 
الف:شرايط ومدارك لازم براي صدور كارت شناسايي ملي مجدد به دليل تغيير مشخصات سجلي:
درموارديكه مشخصات سجلي فرد تغيير يافته و متقاضي، شناسنامه جديد با مشخصات جديد دريافت نموده باشد براي صدور كارت شناسايي ملي مجدد،ارائه مدارك زيرالزاميست:
 
1) تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
 
2) تكميل فرم درخواست كارت شناسائي ملي (فرم شماره 226)
 
3) اصل شناسنامه جديد بهمراه يك نسخه تصوير صفحه اول وآخرشناسنامه
 
4) اصل كارت شناسايي ملي
 
5) دو قطعه عکس جديد و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا 4×3 ، تمام رخ ، زمینه روشن ، بدون کلاه و عينک و غیر براق (کاغذ مات) که مشخصات صاحب عکس در پشت آن نوشته شده باشد. عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.
 
6) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 20 یورو به حساب سفارت جمهوري اسلامي ايران درمکزیکوسیتی
 
7) در صورت تمايل به ارسال مدارك از طريق پست لازم است 2 عدد پاكت پست سفارشي( ملصق به تمبركافي) كه نشاني متقاضي برروي آن نوشته شده باشد به همراه مدارك ارسال شود.( يك پاكت براي برگشت اصل شناسنامه و پاكت دوم براي ارسال كارت شناسايي ملي پس از دريافت از تهران)
 
 
ب: شرايط ومدارك مربوط به صدوركارت شناسايي ملي بعلت فقدان كارت قبلي :
 
هموطناني كه كارت شناسايي ملي آنان مفقود شده باشد، مي توانند با ارائه مدارك زير تقاضاي صدور كارت مجدد نمايند:
 
1) تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
 
2)تكميل فرم گزارش مفقود شدن كارت شناسايي ملي(فرم شماره 1-226)
 
3) تكميل فرم درخواست كارت شناسائي ملي (فرم شماره 226)
 
4) اصل شناسنامه جديد بهمراه يك نسخه تصوير صفحه اول وصفحه آخر (درصورت داشتن توضيحات)
 
5) دو قطعه عکس جديد و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا 4×3 ، تمام رخ ، زمینه روشن ، بدون کلاه و عينک و غیر براق (کاغذ مات) که مشخصات صاحب عکس در پشت آن نوشته شده باشد. عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.
 
6) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 40 یورو به حساب سفارت جمهوري اسلامي ايران درمکزیکو سیتی
 
7) ارائه تأييديه كتبي از مراجع ذيربط آلماني درصورتيكه كارت شناسايي ملي به سرقت رفته ويا توسط مراجع محلي ( مکزیکی) ضبط شده باشد. 
 
8)  براي إرسال كارت ملي پس از دريافت از ايران و إرسال به متقاضيان نياز به يك عدد پاكت با تمبر ٣/٩٠ بصورت سفارش همراه آدرس دقيق متقاضيان همزمان  با مدارك حضوري تحويل كيشه بخش كارت ملي گردد،
 
 
ج: شرايط ومدارك مربوط به صدوركارت شناسايي ملي بعلت مستعمل شدن كارت قبلي:
هموطنان عزيز در صورت مستعمل شدن كارت شناسايي ملي خود، مي توانند با ارائه مدارك زير درخواست صدور كارت مجدد نمايند:
1) تكميل فرم مشخصات فردي (فرم شماره 100)
 
2)تكميل فرم درخواست صدور کارت شناسایی ملی مجدد به جای کارت شناسایی مستعمل (فرم شماره 2-226)
 
3) تكميل فرم درخواست كارت شناسائي ملي (فرم شماره 226)
 
4) اصل شناسنامه جديد بهمراه يك نسخه تصوير صفحه اول وصفحه آخر (درصورت داشتن توضيحات)
 
5) اصل کارت شناسایی ملی مستعمل
 
6) دو قطعه عکس جديد و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا 4×3 ، تمام رخ ، زمینه روشن ، بدون کلاه و عينک و غیر براق (کاغذ مات)که مشخصات صاحب عکس در پشت آن نوشته شده باشد. عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.
 
7) ارايه اصل فيش بانكي به مبلغ 20 یورو به حساب سفارت جمهوری اسلامی ایران - مکزیکو سیتی
Cuenta Consular 0443364965 BCO BANORTE
Esta A NOMBRE DE  EMBAJADA DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN 
   دانلود : foghdane_karte_meli.pdf           حجم فایل 1125 KB
   دانلود : kartemelli-226.pdf           حجم فایل 1782 KB
   دانلود : فرم_100.pdf           حجم فایل 3045 KB

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران