منو اصلی
روابط فرهنگی

همکاری های علمی و فرهنگی در روابط دوجانبه همواره مورد توجه و حمایت بوده اند. پیشینه تاریخی و غنای فرهنگی دو کشور ، سابقه استقبال چشمگیر مردمی از برنامه های گوناگون فرهنگی و هنری ،اراده مثبت و علاقه جدی مقامات و متولیان بخش های فرهنگی ،هنری ،علمی و آموزشی مکزیک به توسعه روابط در بخش های مزبور و وجود سند جامع فرهنگی ، علمی و آموزشی میان دو کشور ،زمینه توسعه همکاری های مشترک را مهیا نموده است. مبنای همکاری های فرهنگی ، موافقتنامه فرهنگی 1354 شمسی (1975 میلادی) بود. معهذا در جریان سفر جناب آقای دکتر خرازی وزیر امور خارجه وقت به مکزیک در تیر ماه 1383 ،برنامه جامع مبادلات فرهنگی فیمابین دو کشور به امضاء رسید. موضوع برپایی نمایشگاه هفت هزار سال تاریخ تمدن ایران در مکزیک یکی از ثمرات موفق همکاریهای دو کشور در مناسبات فرهنگی بوده است . این نمایشگاه در تاریخ 30 آذر1385 به مدت 10 ماه در پایتخت مکزیک و همچنین ایالت پوئبلا برگزار گردید که تاثیر بسیار مثبت و سازنده ای در معرفی جلوه های مختلف تاریخ ،تمدن و فرهنگ ایران زمین و افزایش شناخت و سطح آگاهی مردم مکزیک نسبت به ایران داشت .

حوزه فرهنگی همچنان طی سالهای اخیر یکی از محورهای همکاریهای ور کشور بوده است . شرکت مستمر و همه ساله سفارت سفارت جمهوری اسلامی ایران در جشنواره فرهنگهای دوست که توسط شهرداری مکزیکوسیتی برگزار میگردد، طی سالهای 96و 97 با حضور هنرمندان ایرانی ابعاد جدیدی یافته است. همچنین اجرای برنامه های متنوع توسط گروههای موسیقی اصیل ایرانی طی دوسال اخیر افق جدیدی را نزد هنر دوستان مکزیکی گشوده که می بایست ار این فرصت بهترین استفاده را برد.

با اجرای برخی برنامه های فرهنگی جدید توسط سفارت ، تقاضا برای اجرای هفته فیلم ، مشارکت در موزه ها، دانشگاهها و مراکز فرهنگی معتبر افزایش یافته  و نمایندگی سعی میکند با توجه به امکانات هیچ تقاضائی را بدون پاسخ نگذارد.

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران