منو اصلی
امور پزشکی

امور پزشکي و چگونگي تائيد مدارک مربوطه

 هرگونه مدارک پزشکي صادره از مقامات مکزیکی صرفا پس از تائيد سفارت ایران در مکزیکو سیتی قابل ارائه در داخل کشور بوده و معتبر مي باشد. مدارک پزشکي صادره از پزشکان  بايد قبلا به تائيد نظام پزشکی يا کنسولی ایران در مکزیکوسیتی رسيده باشد .

 مدارک پزشکي ايراني صرفا در صورتي قابل تائيد است که قبلا توسط وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي تائيد گرديده باشد.

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران