منو اصلی
پیوندهای اقتصادی مکزیک

وزارت اقتصاد مکزیک

https://www.gob.mx/se/

وزارت دارایی و اعتبار عمومی مکزیک

www.shcp.gob.mx/

وزارت انرژی مکزیک

https://www.gob.mx/sener

پرومکزیکو (سازمان توسعه صادرات مکزیک)

https://www.gob.mx/promexico

آژانس همکاریهای بین المللی برای توسعه مکزیک

https://www.gob.mx/amexcid

شورای تجارت خارجی ، سرمایه گذاری و فناوری مکزیک

pagina.comce.org.mx

اتحادیه ملی واردکنندگان و صادرکنندگان مکزیک

www.anierm.org.mx

وزارت کشاورزی ، دامپروری ، توسعه روستایی ، شیلات و تغذیه مکزیک

https://www.gob.mx/sagarpa

وزارت بهداشت مکزیک

https://www.gob.mx/salud

وزارت توریسم مکزیک

https://www.gob.mx/sectur

کنفدراسیون اتاقهای صنعتی مکزیک

www.concamin.mx

اتحادیه صنایع خودروسازی مکزیک

www.amia.com.mx

کمیسیون فدرال برق مکزیک

https://www.cfe.mx

کنفدراسیون صنایع داروئی مکزیک

www.canifarma.org.mx

                           

کلیه حقوق این سایت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران